Drømme og indre-konflikt

2018-12-09

Drømme og indre-konflikt.

Jeg ved ikke, om du kender til det med at have en indre -drøm. Hvor du på den ene side tænker noget lignede; "Hold nu op!.. den her indre -drøm, skal jeg bare have gjort til virkelighed, og jeg har lige de forudsætninger og ressourcer det kræver". Dialogen suppleres samtidig med et hav at positive tanker, der er med til at give dig en kæmpe indre motivationsdrive, som har en stimulerende effekt på dit ønske om at realisere din indre-drøm/vision.

Men så dukker den indre negative side el. bekymrende stemme op i dit hoved. Stemmen fortæller dig måske noget lignede: "Det er nok alligevel bedst af lade være med at gøre mere ved min drøm, for hvad nu hvis det ikke lykkes mig? eller jeg har ikke helt det, der skal til for at drømmen bliver til virkelighed? Det kan også være, at det er helt anden bekymrings tanke der dukker op inde i dit hoved.  

Vi oplever her at have det, jeg kalder for en indre- dialog konflikt, som kan være med til at bremse el. hæmme muligheden for at gøre vores indre-drømme til virkelighed. I forhold til den indre-dialog konflikt blev jeg særlig optaget af de årsager, tanker, følelser og overbevisninger, som kan gemme sig bag siderne. Jeg givet siderne følgende navne "Den støttende side og Den begrænsende side". Jeg fandt det interessant at dykke ned i, hvad siderne hver især gav mig af konstruktive ting i forhold til min indre-drøm. 
Men først skal vi ved hjælp af nedenstående model have vores udforsknings briller på. Modellen tager afsæt i egne teoretiske refleksioner, faglig viden og livshistorie. Øvelsen/modellen kræver energi og oplagthed, og jeg anbefaler derfor, at du bruger den, når der er ro omkring dig og dagens gøremål er gjort. Det kan samtidig være en god ide at tage første del af øvelsen den ene dag, og den anden del den næste dag 😊 God fornøjelse.

DEL 1 af øvelsen + kort forklaring af modellen:

Forklaring og brugen af modellen:

Lad os begynde med at arbejde med den støttende side. Første skridt er her at nedskrive den støttende tanke, du oplever der dukker op inde i dit hoved, når du tænker på at gøre din drøm til virkelighed. Derefter vil jeg gerne invitere dig til at udforske din støttende tanke, ved at bruge overstående model. Til denne del, har jeg udarbejdet lidt spørgsmål, som jeg gerne vil bede dig om at bruge. Spørgsmålene finder du nedeunder.

                                                         Spørgsmål til: 

Spørgsmål til årsag:
Hvilken årsag tror du, der ligger bag dine henholdsvis støttende og begrænsende tanker/dialoger?

Eksempler til den begrænsende side: lav selvværds følelse, begrænset tid i hverdagen, manglende tiltro til drømmen...

Eksempler til den støttende side: Jeg er har det, der skal til, og jeg er en stærk analytiker, der ofte når de mål, jeg sætter mig....  

Spørgsmål til støttende dialog/tanker:

Hvad får dine støttende og begrænsede tanker/dialoger dig til at tro på i forhold til dine muligheder for at gøre din indre - drøm til virkelighed?

Spørgsmål til overbevisning:
Hvilken/hvilke overbevisning(er) oplever du at have i forhold til din indre-drøm?

 Spørgsmål til følelser:

Hvilke følelser oplever du at overbevisningerne giver dig? Og hvilke har en særlig motiverende indre drivkraft på dig i forhold til lysten til at arbejde henimod at udleve din indre - drøm/vision.

Gentag nu samme procedurer med den begrænsende/hæmmende side.

                                             DEL 2 af øvelsen + forklaring:

Vi kender nu begge siders indhold og er derfor parate til at arbejde med den mere handlende del. Det jeg kalder  "indre - samarbejde imellem den støttende og begrænsede tanke". 
Denne del finder jeg særlig vigtig, da jeg er af den overbevisning at både de støttende og de begrænsede indre dialog/tanker indeholder brugbar viden og ressourcer som komplimenterer hinanden og er med til at give en samhørighed af selve den indre- konflikt. 
Benyt nedenstående spørgsmål til øvelsen.

Indre-samarbejde tankerne/dialogerne imellem.

Årsag:

"Hvad oplever du, at din årsag fra henholdsvis din støttende tanke/dialog og din begrænsende tanke/dialog giver dig?"

"Hvilke konstruktive ressourcer giver din oplevelse fra din begrænsede og støttende tanker/dialoger dig adgang til, og hvordan komplimenterer disse hinanden?"

Indre Tanker/dialoger:

"Hvilke indre - tanker og dialoger giver disse ressourcer hos dig?"

Overbevisning:

"Hvilken overbevisning (er) oplever du nu at have i forhold til din indre-drøm?"

Følelser:

"Hvilke følelser oplever du nu at have i forhold til din indre- konflikt?"

DEL 3 - Afslutning

"Mening med denne del af øvelse var også at arbejde henimod den indre-konflikts siders samhørighed, og få en forståelse/indsigt i hvordan de supplerer hinanden i forhold til din indre-motivations drive og muligheder i forhold til at udleve din indre -drøm. 
Jeg vil derfor slutte øvelsen af med at stille dig følgende spørgsmål: Hvilke muligheder og indre motivations drive oplever du nu at have i forhold til at udleve din indre-drøm?" 

Hilsen Pernille Jean Olsen.

P.s. Finder du øvelsen lidt svær er du velkommen til at kontakt mig via. mail.