Selvudvikling og metoder

SELVBILLEDE OG SELVFORSTÅELSE

Ideen bag denne lille og simple model. 

Ideen til den lille model har sine rødder fra to sidder af mig, som jeg igennem de sidste par år har arbejdet en del med. Jeg har døbt siderne: Selvsikker mig og Usikker mig. Hver af siderne har været styret af "Indre tanker og dialoger".

Hver af sidernes "tanker og indre dialoger" gav mig forskellige følelsesmæssige reaktioner. Disse følelsesmæssige reaktioner var sammen med mine indre tanker og dialoger medbestemmende for min forståelse og måde at se mit selvbillede på.  Var jeg inde i en periode, hvor jeg var tæt i kontakt med min usikkerside præsenterede jeg mig selv ofte ud fra denne side, og omvendt hvis jeg var i kontakt med min "selvsikkerside". 

OBS: Det er vigtigt at vide ens selvbillede indeholder mere end 2 sider. Modellen jeg har udarbejdet, ligger op til at arbejde med to modsatte sider adgangen.  I starten brugte, jeg meget energi på at bekrige min "usikkerside" i stedet for at acceptere den og dets skjultes hensigter og egenskaber. 

"Modellen var med til at gøre mig bevidst om "hvilken side" jeg var i kontakt med. Den var samtidig med til at øge min forståelse for "Hvordan jeg ser mit selvbillede", og at selvom jeg var i kontakt med min "usikkerside", så gemte der sig stadig en "selvsikkerside" med et fantastisk selvbillede" 

Modellen kan du se nedenunder, du er velkommen til at prøve modellen, forklaringen /brugen af modellen står i højre side.  Rigtig god fornøjelse :) 


 


Forklaring/brugen af modellen: 

Trin 1: Vælg to modsatte sider af dig du ønsker at arbejde med og skriv siderne ned. Start med den ubehagelig side og brug gerne nedestående spørgsmål. 

Trin 2:

Ubehageligside: (indsæt din side) 

1: Hvilke negative/ubehagelige tanker dukker der op inde i dig, når du er i kontakt med denne side? 

2: Hvilke negative/ubehagelig dialoger dukker op inde i dig, når du er i kontakt med denne side?

3: Hvilke følelsesmæssige reaktioner giver disse indre tanker og dialoger i dig?

4: Hvilke Negative tanker og følelser dukker der op inde i dig?

Trine 3:

1: Hvilke behagelige tanker dukker op inde i dig, når du er i kontakt med din "behagelig side"

2: Hvilke behaglige dialoger dukker op inde i dig, når du er i kontakt med din behageligside?

3: Hvilke følelsesmæssige reaktioner giver disse indre tanker og dialoger dig?

4: Hvilke positive tanker og følelser dukker der op inde i dig?

Trin 4: Beskrive nu dit selvbillede ud fra hver af siderne, og lig mærke til hvilke tilstande og ressourcer hver side giver dig adgang til.  

Har du mod på at gå et skridt dybere ned så prøv næste øvelse, der er en videre bygning af denne. Inden du går i gang, vil jeg anbefalede dig at tage en lille pause. 
Den samlede selvopfattelsesmodel:

 Jeg opdagede, ret hurtigt at disse sider var/er medvirkende til at styrer, hvordan jeg handler, opfatter og reagere på mine indre - drømme og virkelighedsopfattelse. 

De påvirkede samtidig min indre-drivkraft i forhold til at realisere mine indre-drømme og mål. Dette gav mig inspiration til at lave nedestående model "Den samlede selvopfattelsesmodel"  


Forklaring/brugen af modellen.

Trin 1: Anvende de to sider fra forrige øvelse

Trin 2: Hvilke positiv energi fremkalder, de positive tanker og følelser dig, når du er i kontakt med din positivside/energier? 

Trin 3: Læg mærke til hvilke handlinger du foretager ud fra disse? vi taler her om de symptomer du oplever sker ind din krop, vær Obs. på at nogen af disse kan være ubevidste hos dig, det er vigtigt, da de er medstyrende for dine handlinger. 

Gentag denne øvelse, hvor du bruger den anden side af modellen. 

Modellen ligger op til at du ser dig selv fra begge sider, og at hver af siderne er med til bidrage med forskellige færdigheder. Og de sammen står stærkeste. Samt hvordan de er med til at styrke dig i at arbejde hen i mod din indre - visioner og mål.

 

OPSUMERING OG FORMÅLET MED MODELLERNE: 

I mit arbejde med at virkeliggøre mine indre drømme, var modelleren med til at give mig klarhed over hvilke tanker, dialoger og følelser, der motiverede mig til at forsætte med at udvikle mig i mine drømme og visioner. Den var for mig også et godt redskab, til at arbejde med min præsentationsangst særlig i forbindelse med jobsamtale, og i forhold til at arbejde med at finde frem til min indre -drivkraft. 

Jeg henviser til at læse lidt om narrativ psykologi og udviklingspsykologi. Er du usikker på, hvad hvad du helt konkret skal søge på indenfor områderne, er du velkommen til at sende mig en mail for yderligere spørgsmål. 

OBS siden slutter her :) 

Selvopfattelse og selvbillede

I dette indlæg vil jeg beskæftige mig med selvopfattelse/selvbillede, som jeg mener er en væsentlig faktor at inddrage, når man arbejder med sin egen selvudvikling.

Jeg har til dette udarbejdet en lille "Model", som jeg kommer ind på lidt senere i dette oplæg. Jeg har i modellen taget udgangspunkt i mit "Indre selvbillede" og "opfattelse af mig selv".

Det er min overbevisning at ens selvbillede og opfattelse af sig selv er knyttet til vores følelser og tanker, der til sammen er medvirkende til at "skabe vores/dit/mit indre selvbillede og selvopfattelse". Det er vigtigt at slå fast at ens selvbillede og selvopfattelse består af flere tanker og følelser, hvilket kan være med til at gøre det lidt kompliceret. Jeg valgte derfor at arbejde med to konkrete sider af mig selv adgangen disse er:

Den selvsikker mig vs. Den usikker mig.

Disse to sider havde for mig, en kæmpe betydning for mit selvbillede og selvopfattelse. I søgende efter at finde frem til hvilken betydning de havde for mit selvbillede og selvopfattelse udviklede jeg nedestående model:


Uddybning af modelen: 

Selvsikker mig: 

Behageligtanker: "Jeg er god til det jeg laver", "jeg er en god veninde" "Jeg tror på min egne evner og færdigheder" "Jeg er stolte af mig selv"

Behagelig følelser: De ovestående behageligtanker, var med til at give mig følelsen af energi, overskud, glæde, lyst og motivation til at arbejde med de ting, jeg brænder for m.m. 

Usikker mig: 

Ubehagelige tanker:  "Min veninde ringer ikke tilbage, hun kan sikkert ikke lide mig?" "Jeg besidder ikke de evner og færdigheder der skal til for at komme i mål med mine drømme"

Ubehagelige følelser: De overstående ubehagelig tanker var med til at give mig følelsen af forladthed, tristhed, mindreværdsfølelser og følelsen af irritation. 

Det vil sige at når jeg så på mit selvbillede ud fra min "Usikker mig", oplevede jeg følgende selvbillede: Jeg ser mig selv som værende en person, der ikke er god til det jeg laver. Jeg er ikke altid en god veninde. Jeg besidder ikke de færdigheder og evner der skal til for at jeg kan realitetsgøre mine indre drømme og visioner for mit liv. Det giver mig følelsen af irritation og tristhed. 

Så jeg på mit selvbillede ud fra "Selvsikker mig", oplevede jeg følgende selvbillede: Jeg ser mig selv værende, en person der besidder de evner og færdigheder der skal til for at jeg kan realitetsgøre min indre drømme. Jeg er god til det, jeg laver og foretager mig. Jeg oplever og mærker mig selv, som værende en person fuld energi, overskud, lyst, glæde og motivation. Dette er sådan jeg ser mig selv. 

Kunne det ikke være fedt, hvis det var mugligt at vælge den "usikker mig" fra? og kun fokusere og beholde den selvsikkerside? Dette var to spørgsmål der, særligt fyldte meget inde i mit hoved. Jeg oplevede en indre krig inde i mit hoved. Det gav mig følelsen af tankemylder, udmattehed, manglende overskud m.m.

Det positive modellen lærte mig var at netop mine tanke og følelser er medstyrende faktorer/elementer for hvordan "Jeg ser mit selvbillede" og "Opfattelse af mig selv". Jeg vil dog gøre opmærksom på at selvbillede og selvopfattelse også består af andre faktorer end tanker og følelser.  Modellen gav mig også en større indsigt og forståelse for min opfattelse af mit selvbillede og selvopfattelse. 

Så går du med to modsatte sider af dig selv, som du godt kunne tænke dig at dyke lidt ned i? og kunne du godt tænke dig at lære disse siders følelsesmæssige tanker og følelser bedre af kende? kan jeg anbefalede dig og prøve modellen.

Mit næste skridt var at undersøge, hvilken indflydelse disse to sider havde min udeleve af mine indre - visioner/drømme for min tilværelse og mit liv.                  


Ønsker du at høre nærmer om modellen er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.  

Lav din egen hjemmeside gratis!